საქართველოს ბანკები


სს "პროკრედიტ ბანკი"

ტელ:  (+995 32) 2202 222
ფაქსი: (+995 32) 220 2223
ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
ვებ-გვერდი: www.procreditbank.ge

 

სს "ტერაბანკი"

ტელ: (+995 32) 255 00 00
ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
ვებ-გვერდი: https://terabank.ge/ge/retail 

 

"ლიბერთი ბანკი"

ტელ: (+995 32) 255 55 00
ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
ვებ-გვერდი: 
www.libertybank.ge 

 

სს "ბანკი ქართუ"

ტელ: (032) 200 80 80
ფაქსი: (032) 91 22 79
ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
ვებ-გვერდი: www.cartubank.ge

 

სს "საქართველოს ბანკი"

ტელ: (995 32) 2444 444
ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
ვებ-გვერდი: www.bankofgeorgia.ge

 

სს "თიბისი ბანკი"

ტელ: (995 32) 2272 727
ფაქსი: (995 32) 2772 774
ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
ვებ-გვერდი: www.tbcbank.com.ge

 

სს "ხალიკ ბანკი საქართველო"

ტელ: (995 32) 224 07 07
ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
ვებ-გვერდი: www.hbg.ge

 

თ.რ. სს "ზირაათ ბანკის" თბილისის ფილიალი

ტელ: (995 32) 2943 714

ფაქსი: (995 32) 2943 078
ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
ვებ-გვერდი: www.ziraatbank.com.tr

ეს სასარგებლოა

რედაქტორი სვეტი

Scroll to top